ביאליק והעשייה בלשון מאת זאב בן־חיים

"מבקש אני להעמיד כיצד ראה ביאליק את העשייה בלשון וזו של העברית בפרט, וכיוון שדבר מפורסם הוא כי היה ביאליק מכוחו ומכוח תפקידו בוועד הלשון ראש העושים בלשון ימינו, אנסה לסרטט כמה קווי ייחוד בפעולותו זו. שמא אף יירמזו לנו קווי הקבלה בין עשייתו בלשון לבין יצירתו בלשון כמשורר."
שם, עמ' 159

ביאליק והעשייה בלשון