ועדות מינוח מקצועיות שפעלו בעבר

הוועדה למונחי היין

הוועדה למונחי היין הוקמה בשנת תשס"ז (2007). למלאכת קביעת המונחים נרתמו ייננים, עיתונאים המסקרים את תחום היין ואנשי אקדמיה בתחום החקלאות המתמחים בגידול גפנים וביין, ואליהם הצטרפו נציגי האקדמיה ללשון העברית. הוועדה הכינה רשימה של…
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי איכות הסביבה

הוועדה למונחי איכות הסביבה הוקמה באביב תשנ"ח (1998) בשיתוף מכון התקנים הישראלי, ופעלה ביחידת העריכה וההוצאה לאור במכון התקנים. חברי הוועדה הרכב הקבע נצן איל (יו"ר), ארנה ברגרזון, ראובן (רובי) גלעד, מיכאל זיס, בלהה נחמן,…
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי ביולוגיה

הוועדה למונחי ביולוגיה כללית כוננה בסוף שנת תשמ"ד (1984) ופעלה באקדמיה עד שנת תשס"ט (2009). חברי הוועדה פרופ' יונה סלע – יושב ראש הוועדה פרופ' תאודור דישון ז"ל (עד תשמ"ו) הבוטנאית פרופ' קלרה חן ז"ל…
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי ביטוח

הוועדה למונחי הביטוח הוקמה בשנת תשס"ג (2003) והיא פועלת בחסות איגוד חברות הביטוח בישראל והתאחדות חברות לביטוח חיים. הוועדה דנה במונחי ביטוח כללי, ביטוח ימי, ביטוח חיים, ביטוח בריאות, פנסייה וחיסכון ארוך טווח, וכן מונחים המופיעים ביסודות הביטוח ובעקרונותיו, בביטוח משנה, אקטואריה, חוקי הביטוח ותקנותיו, פוליסות ביטוח, הצעות וטופסי הביטוח.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי גאוגרפיה אנושית

הוועדה הכינה מילון מעודכן ועכשווי בתחום הגאוגרפיה האנושית. תחום רחב זה כולל מגוון שדות ועולמות ידע: גאוגרפיה עירונית, גאוגרפיה פוליטית, גאוגרפיה כלכלית, שימושי קרקע, נוף וסביבה, פילוסופיה ומתודולוגיה גאוגרפית ועוד.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי הבנקאות ושוק ההון

בשנת תשנ"ג (1993) כוננה האקדמיה את הוועדה למונחי שוק ההון והבנקאות. לצד חברים מן האקדמיה ללשון נרתמו למלאכה בכירים בתחום ובראשם גדעון להב, יו"ר הוועדה. לקראת הפעלת שוק המעו"ף בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים גבר ביתר…
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי סוציולוגיה

הוועדה הוקמה בשנת תשנ"ג (1993) בשיתוף האגודה הסוציולוגית הישראלית, ופעלה באוניברסיטת חיפה. הוועדה קבעה מונחים בעיקר תחומים האלה הסוציולוגיה של המשפחה, הסוציולוגיה של הבריאות, סוציולוגיה של ארגונים, סוציולוגיה של קבוצות אתניות, הרעיון השיתופי, תנועות חברתיות, תאוריה סוציולוגית.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי ספרות

הוועדה למונחי הספרות הוקמה באביב תשס"ג (2003). חברי הוועדה פרופ' שמעון זנדבנק (יו"ר), פרופ' שולמית אליצור, ד"ר עמינדב דיקמן, פרופ' גבריאל צורן, ד"ר אריאל הירשפלד, פרופ' משה רון, פרופ' מנחם ברינקר ז"ל, ד"ר פנינה שירב, פרופ' רות גינזבורג,…
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי רפואה

הוועדה למונחי רפואה קובעת מונחים במקצועות הרפואה שטרם נידונו בוועדות הקודמות לה, במטרה להעמיד חלופות עבריות לרשות המתעניינים בתחומי הרפואה.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי תחבורה יבשתית

בשנת תשנ"ה (1995) כוננה האקדמיה ללשון העברית ועדה למונחי תחבורה, בעקבות פנייתו של שר התחבורה דאז, ישראל קיסר. הוועדה החלה את עבודתה בישיבה חגיגית במשכן הכנסת בהשתתפות שר התחבורה ובכירי משרדו, נשיא האקדמיה משה בר־אשר,…
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי תחבורה ימית: כלי שיט קטנים ומעגנות

הוועדה הוקמה בשנת תשס"ב (2002) כתת־ועדה של הוועדה למונחי תחבורה ימית. חברי הוועדה חברי הוועדה בהרכבה הראשון אנשי המקצוע אודי אראל איתן גלוזמן אילן דרור (יו"ר) עמוס נוימן מיקי סרנה שחר פודולי ארמן פורטוגלי גיורא…
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי תקשורת ההמונים

הוועדה למונחי התקשורת הוקמה בשנת תשס"ט (2009) וסיימה את עבודתה עם אישור המילון במליאת האקדמיה בשנת תשע"ב (2012). חברי הוועדה רפאל ניר (יושב ראש במשותף) רוביק רוזנטל (יושב ראש במשותף) בניה בן־נון (טלוויזיה) גדי להב (עיתונות…
המשך קריאה >>

הוועדה לשמות צמחי ארץ ישראל

הוועדה לשמות צמחי ארץ ישראל הוקמה בשנת תשנ"ג (1993) במטרה להכין רשימה מעודכנת של שמות צמחי הארץ. בוועדה כיהנו בוטנאים מן האוניברסיטאות ומן החברה להגנת הטבה ונציגי האקדמיה ללשון העברית. על עבודת הוועדה הוועדה התכנסה לשמונים וחמש ישיבות…
המשך קריאה >>