ישיבה שמט

י"ח בטבת תשע"ז, 16 בינואר 2017

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כללי הכתיב החדשים