Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

איור של שני ילדים והכיתוב השנה הבאה תהיה תש"ף או תש"פ?

שנת תש"ף

זה עתה נכנסה שנת תשע"ט, וכבר נשאלנו איך תיקרא ואיך תיכתב השנה הבאה – תש"ף או תש"פ.

בחיפוש בכתובים מצאנו ששאלה דומה עלתה כשעמדה בפתח שנת תש"ם. ההמלצה אז הייתה לכתוב תש"ם במ"ם סופית, כפי שנכתבו לפניה השנים תש"ך ותר"ץ. כך גם נהגו לכתוב תש"ן.

אם כן אנחנו ממליצים לכתוב תש"ף – בפ"א סופית.

אשר להגייה: אפשר לקרוא לשנה שתבוא שנת תי"ו־שי"ן־פ"א ואפשר לקרוא לה שנת תָּשָׁ"ף.