new1_darom

 

 

מילים מתבלבלות: תאב ותאווה

למד לשונך: מבחר עלונים מאוירים

מן השטח: דרושה מילה עברית לפריפריה

מבצעי שבוע הספר: פרטים בקטלוג הפרסומים


 didyouknow_darom

המילה הלועזית: מוֹדֵלִיסְט

המילה העברית: דַּגָּם

הסבר: דגם הוא מי שמקצועו ייצור דגמים לפי הוראות המעצב בתחום ההלבשה. משמש גם תַּדְמָן, תַּדְמִיתָן (מילים הגזורות מן תדמית = שבלונה).

מתוך: החלופון – חלופות עבריות למילים לועזיות