מילים וגלגוליהן | מטבעות לשון | אמצו מילה | זכר ונקבה
יחיד ורבים | תחביר וניסוח | כתיב וכתב | הבחנות בין מילים

 


qna

טעה ותעה

בעברית ימינו מקובל להבחין בין טָעָה ב־ט במשמעות 'שָׁגָה' ובין תָּעָה ב־ת במשמעות 'שוטט', 'הלך אנה ואנה ולא מצא את מבוקשו'. מה הקשר ההיסטורי בין שני הפעלים האלה? ומהי 'אבן הטועים'? המשיכו לקרוא.

 marakהידעת?

דוברי לשונות אירופה וצאצאיהם אוכלים מרק, ואילו דוברי הערבית וצאצאיהם שותים אותו. למתלבטים נוכל להציע שמרק המובא אל הפה מן הכוס – שותים, ואילו מרק המובא אל הפה בכף – אוכלים. הבחנה אפשרית אחרת היא בין מרק הדורש לעיסה – שאותו אוכלים, ובין מרק שאינו דורש לעיסה – שאותו שותים.


חדש:
ערב עיון: ש"י עגנון – סיפורת לשון וסגנון
ספר חדש: ענייני התחביר שבכתאב אלתנקיח (ספר הדקדוק) לר' יונה אבן ג'נאח, מאת דוד טנא
חדש בהוצאה לאור: לשוננו כרך עח, חוברת ד


center maagarim_2 terms