מאמרים מאת רות שטרן

עיוני לשון: "לכבוד" בפתיחת מכתב – מקורה וגלגוליה

מאת: רות שטרן

אקדם 71, מרחשוון תשפ"ג – נובמבר 2022