מאמרים מאת ראובן מירקין

הֲוָי — בבואה של מילה רוסית

לשוננו לעם לט (תשמ"ח), עמ' 205–210; אקדם 59, תשרי תשע"ח (2017)

במאמר קצר הזה המחבר מתחקה על חידושה של המילה הווי – מה מקורה מי חידש אותה ומתי, ממתי היא מתועדת במילונים, מה ניקודה ומה הוראתה.
המשך קריאה >>

טובים השניים מן האחד: לחשיבותם של צירופי מלים במילון העברי

לשוננו לעם מב, א (תשנ"א), עמ' 18–23

צילום של גפרור

גפרור: גלגולו של חידוש מחידושי מנדלי מוכר ספרים

לשוננו לעם לג, ד–ה (תשמ"ב), עמ' 135–138

את המילה גפרור חידש מנדלי מוכר ספרים, ואולם היא אינה מובאת במילון בן־יהודה. מן הסתם ידע בן־יהודה על החידוש ולא הביאה במילונו משום שהעדיף את חידושו שלו מַדְלֵק.
המשך קריאה >>

איור של פרת משה רבנו

סיפורה של מילה: פרת משה רבנו

לשוננו לעם מד, ג (תשנ"ג), עמ' 129– 134

איך קיבלה החיפושית האדומה בעלת הנקודות השחורות את השם פָּרַת מׂשֶה רַבֵּנוּ? התשובה טמונה ביידיש.
המשך קריאה >>