מאמרים מאת עוזי ומינה פריידקין

רב־מילים, המילון השלם – מילון עברי חדש

לשוננו לעם מט, א (תשנ"ח), עמ' 3–25

במאמר מפורטים העקרונות שבתשתית מילון רב־מילים בעריכת יעקב שויקה שיצא לאור בדפוס בשנת 1997, והשתמעויותיהם לאוצר הערכים ולהצגת המשמעויות שלהם.
המשך קריאה >>