מאמרים מאת מרדכי מישור

יצחק ספיבקוב, 1874–1968

מפעל הארכיון של יצחק סְפּיבָקוב

לאחרונה התקיים באקדמיה ללשון העברית אירוע חגיגי לציון קליטתו הדיגיטלית של "ארכיון ספיבקוב" – העיזבון העצום שהניח הסופר והמשורר יצחק ספיבקוב.
המשך קריאה >>

סוגיות מדעיות בהכנת מילון שימושי

פרקים בעברית לתקופותיה – אסופת זיכרון לשושנה בהט, תשנ"ז, עמ' 265–272

המאמר מתאר את ייחודו של מילון ההווה (תשנ"ה) – היותו מילון שימושי ללשון ימינו המשקף את התקן הרשמי ומציג את הפועל בצורת הבינוני.
המשך קריאה >>

טוּזיג או לא טוּזיג – זו השאלה

לשוננו לעם מו, ב (תשנ"ה), עמ' 71–74

המילה טוזיג – פיקניק בלעז – היא דוגמה מובהקת למונח לא מוצלח. המזכירות המדעית אינה ממליצה לפונים אליה להשתמש בה, ואין צורך לומר שלא האקדמיה המציאה אותה.
המשך קריאה >>

שלוש תופעות בלשון המוקדמת

לשוננו עג, א (תשע"א), עמ' 107–115

במאמר מתוארות שלוש תופעות פונטיות אופייניות לשלב רכישת הלשון אצל ילדים, אשר משקפות תהליכים דומים לאלו המתרחשים בלשונם של המבוגרים.
המשך קריאה >>