מאמרים מאת ישראל בן־דוד

מפני מה אין מלך המשיח בא

לשוננו לעם מה, ד (תשנ"ד), עמ' 179–181

חילופי חולם (חסר) וקמץ

לשוננו לעם מב, א (תשנ"א), עמ' 12–17

תמונה של ספר תורה ודגלי שמחת תורה עם הכיתוב: חזק חזק ונתחזק

חזק חזק ונתחזק

לשוננו לעם מו, חוברת א וחוברת ד (התשנ"ה), עמ' 24–26, 176–180

את הקריאה "חזק חזק ונתחזק" נוהגים להגות "וְנִתְחַזֵּק" בצירי אף על פי שבפסוק הפועל בא בפתח: "נִתְחַזַּק".
המשך קריאה >>