מאמרים מאת אבשלום קור

צילום של דוד בן גוריון

על יומן המלחמה של דוד בן־גוריון

לשוננו לעם לד, ט–י (תשמ"ג), עמ' 231–234

מאבקו של בן־גוריון למען העברית עולה מיומן המלחמה שהופיע בהוצאה לאור של משרד הביטחון. בעזרת המפתח המפורט אפשר להגיע לעיסוקיו בחידושי לשון, במינוח הצבאי, בשמות מקומות, בוועד הלשון.
המשך קריאה >>