יאיר הורן

יאיר הורן, 45

יָאִיר – שם זה הוא צורת פועל בבניין הפעיל בזמן עתיד. השם יאיר מוכר מן המקרא: יאיר בן מנשה, מנכדי יוסף (הנזכר למשל בספר במדבר לב, מא); יאיר הגלעדי, משופטי ישראל (שעליו מסופר בשופטים י, ג–ה); ויאיר אבי מרדכי (כאמור במגילת אסתר ב, ה).