טל שוהם

טל שוהם, 38

טַל – טיפות מים הנוצרות בעיקר בלילה מהתעבות אדים. טל במקרא מסמל ברכה וחיים. שורש המילה – טל"ל – משותף לשפות שמיות אחרות, וצורת הרבים של המילה היא טְלָלִים.