ג׳ודי ווינשטין

ג’ודי וינשטיין ז”ל, 70

ג'ודי – הגייה אנגלית של השם העברי יְהוּדִית, 'בת ארץ יהודה', ואולי אף מקבילה נשית לשם יְהוּדָה עצמו (אולי מלשון הודיה לאל). מן המקרא מוכרת יהודית אשת עֵשָׂו, ובספרים החיצונים מצוי ספר יהודית, שגיבורתו הרגה בחוכמתה את שר צבאו של נבוכדנצר. יְהוּדִית היא גם שמה הקדום של השפה העברית – לשונה של ארץ יהודה.