אביב אצילי ז״ל

אביב אצילי ז”ל, 48

אָבִיב – כיום ולמן ימי הביניים אביב מציין את אחת מעונות השנה (בין החורף לקיץ), אבל במקרא אביב אינו עונה אלא תבואה לפני גמר הבשלתה, בעודה ירוקה וגרעיניה רכים. חודש האביב (ניסן) הוא החודש שבו התבואה במצב אביב.