ישיבה רט

י"ז באדר התשנ"ג, 10 במארס 1993

קובץ מצורף