ישיבה עז

כ”ב בטבת תשכ”ז, 4 בינואר 1967

קובץ מצורף