ישיבה עב

ג' באדר תשכ"ו, 23 בבפרואר 1966

קובץ מצורף