ישיבה נו

ה’ בתמוז תשכ”ג, 27 ביוני 1963

קובץ מצורף