הדף בטעינה

על המילה תַּת־קַרְקָעִי

במילון

 (ללא ניקוד: תת־קרקעי)

הגדרה

  • שנמצא מתחת לפני הקרקע
על יסוד מילון ההווה