הדף בטעינה

על המילה תַּכְלֶס

במילון

 (ללא ניקוד: תכלס)
חלק דיברתואר הפועל

הגדרה

  • תכלית (בהגייה אשכנזית) – משַמֶשת מילת זירוז להגיע למסקנה (עגה)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות