הדף בטעינה

על המילה תַּיָּרָן

במילון

 (ללא ניקוד: תיירן)
שורשתור
נטייהתַּיָירָנית לכל הנטיות

הגדרה

  • מי שעיסוקו בתיירות – הבאת תיירים, אירוחם, ארגון פעילויות לתיירים, הפעלת אתרים לתיירים וכדומה
על יסוד מילון ההווה