הדף בטעינה

על המילה שׁוּב

במילון

 (ללא ניקוד: שוב)
חלק דיברתואר הפועל
שורששׁוב

הגדרה

 • עוד, פַּעם נוספת
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

איור של ילדה מקבלת זריקה והכיתוב: למה צריך שוב פעם?

שוב פעם

שאלת השימוש בצירוף שוב פעם היא בעיקר שאלה של סגנון ושל טעם אישי. אם רוצים, אפשר להבחין בין לשון הדיבור היום־יומית ובין הלשון הרשמית שבה יש מקום להעדיף דרכי התבטאות אחרות, כגון 'שוב', 'עוד פעם', 'פעם אחרת'.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך שׁוּב 1 (תואר הפועל: עוד, שנית) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>