הדף בטעינה

על המילה שֻׁעֲרַךְ

במילון

 (ללא ניקוד: משוערך)
בנייןפוּעל
שורששׁערך
נטייהמשוערֶכת
נטיית הפועלשוערַך, ישוּערַך; סביל של מְשַׁעֲרֵךְ לכל הנטיות

הגדרה

  • (נכס וכדומה) שחוּשב ערכו הכספי הנוכחי לעומת ערכו בעבר
על יסוד מילון ההווה