הדף בטעינה

על המילה שָׁעָה

במילון

 (ללא ניקוד: שעה)
מיןנקבה
שורששׁעי
נטייהשְעַת־, שָעות, שְעות־

הגדרה

 • יחידת זמן שהיא אחת מעשרים וארבע ביממה
 • נקודת זמן, כגון 'השעה עֶשׂר וָרֶבע'
 • פרק זמן, כגון בצירופים 'שעה קלה', 'שעה ארוכה'

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך שָׁעָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>