הדף בטעינה

על המילה שָׁכֵן

במילון

 (ללא ניקוד: שכן)
שורששׁכן
נטייהשְׁכֵנָה לכל הנטיות

הגדרה

  • אדם ביחס לאדם אחֵר הגר בבית סמוך
  • שנמצא בסמוך לאחֵר דרך קבע או לזמן מה, כגון 'מדינות שכנות', 'שכן לספסל הלימודים'
על יסוד מילון ההווה