הדף בטעינה

על המילה שַׁכּוּל

במילון

 (ללא ניקוד: שכול)
חלק דיברשם תואר
שורששׁכל
נטייהשַכּוּלָה

הגדרה

 • שמֵת בנו
 • (בהרחבה) (אדם) שאיבד בן משפחה קרוב
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

על המילה שכול ומשמעה

המושג הקשה והטעון שְׁכוֹל שזור בדברי ימיה של מדינת ישראל, ואנו נשאלים לעיתים על משמעותה המדויקת של מילה זו.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך שַׁכּוּל ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>