הדף בטעינה

על המילה שֶׁחִי

במילון

 (ללא ניקוד: שחי)
מיןזכר
שורששׁחי

הגדרה

 • שֶקע מתחת למְקום החיבור של הזרוע אל עצם הכתף (לרוב משמש חלק בביטוי)

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

שֶׁחִי

מניין לנו הצירוף בֵּית שֶׁחִי? המילה שֶׁחִי קשורה למילים משורשים קרובים שעניינן 'כיפוף', 'שקע' ו'בור'.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך שֶׁחִי ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>