הדף בטעינה

על המילה שֵׁמִי

במילון

 (ללא ניקוד: שמי)
*ההגייה התקנית בהטעמת מלרע
חלק דיברשם תואר
נטייהשֵׁמִית

הגדרה

 • ערוך לפי שֵמות, כגון 'רשימה שֵמית'

צירופים (ללא ניקוד: שמי)
נטייהשֵׁמִית

הגדרה

 • שמתייחס על שֵם (בן נוח)
 • מכאן: שֵׁמִיּוּת
 • רכיב של שמות המורים על זיקה לעמים השמיים או ללשונות השמיות, כגון 'אנטישמי'

צירופים

על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


שֵׁמִי
לרשימה המלאה

במבט היסטורי

שכיחות הערך שֵׁמִי 1 (מן צאצאי שֵׁם (בן נוח)) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>