הדף בטעינה

על המילה שְׁמוֹנֶה

במילון

 (ללא ניקוד: שמונה)
*ההגייה התקנית בהטעמת מלרע
חלק דיברשם מספר
שורששׁמן (שמונה)
נטייהשְׁמוֹנֶה־ לכל הנטיות

הגדרה

 • שֵם המספר המונה 8 בנקבה
 • כינוי לתפילת העמידה (על שם שמונֶה עשרה הברכות המקוריות בתפילת העמידה של ימי החול)

צירופים

על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך שְׁמוֹנֶה 1 (שם המספר לנקבה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>