הדף בטעינה

מן המילון

קָפֶה (קפה)


זכר;
  • זרעים של שׂיח הקפה שֶקוֹלים אותם ומכינים מֵהם מַשקֶה כֵּהה
  • (בהרחבה) מַשקה חַם מזַרעי שׂיח הקפה
  • קיצור של בית קפה
על יסוד מילון ההווה