הדף בטעינה

מן המילון

קַסְדָּה (קסדה)


נקבה; נטייה קְסָדות, קַסְדות־
  • כובע עשוי מַתֶכת או חומֶר קָשיח אַחֵר להגן על הרֹאש מפני פגיעה
על יסוד מילון ההווה