הדף בטעינה

מן המילון

קַבְּלָן (קבלן)


שורש קבל; נטייה קבלנית
 • אדם המקַבל עליו לבַצע עבודה בשָׂכר שנקבע מראש (כנגד: שָׂכִיר)
 • מכאן: קַבְּלָנוּת; קַבְּלָנִי
על יסוד מילון ההווה

ממונחי האקדמיה


קַבְּלָן
לרשימה המלאה
ספרנות (תשס"ד, 2003)
מוֹ"ל קַבְּלָן מו"ל המתמחה בהפקות הממומנות במלואן על ידי המזמין

במבט היסטורי

שכיחות הערך קַבְּלָן ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>