הדף בטעינה

מן המילון

צַוָּאר


זכר; שורש צור; נטייה צַוָוארים, צַוְוארי־ (קרי: צוְורי־)
 • החֵלק הצַר בַּגוף המחַבּר את הראש אל הכתפיים
 • החֵלק הצר של בקבוק הסמוך לפתחו
 • (רודף) עַד צַוואר בלי רחמים
 • בֵּית צַוָּאר צורת הפֶּתח של בֶּגד מִסָביב לַצַוואר
 • צַוַּאר בַּקְבּוּק כינוי למקום שנוצר בו עיכּוּב בתהליך או בזרימה
 • צַוַּאר הַרֶחֶם המעבר הצר שבְּפֶתח הרחם
 • רֵחַיִם בְּצַוָּארוֹ מוּטֶלת עליו הדאגה לפרנסת המשפחה
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך צַוָּאר ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


צַוָּאר
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
צַוַּאר בַּקְבּוּק השהיה בתמסורת נתונים הנגרמת כאשר רוחב הפס של המערכת אינו מספיק לתמיכה בכמות הנתונים המועברים במהירות שבה הם מעובדים; גורמים רבים נוספים עלולים ליצור צוואר בקבוק במערכת