הדף בטעינה

מן המילון

צַוָּאר (צוואר)


זכר; שורש צור; נטייה צַוָוארים, צַוְוארי־ (קרי: צוְורי־)
  • החֵלק הצַר בַּגוף המחַבּר את הראש אל הכתפיים
  • החֵלק הצר של בקבוק הסמוך לפתחו
לכל הצירופיםעל יסוד מילון ההווה

ממונחי האקדמיה


צַוָּאר
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
צַוַּאר בַּקְבּוּק השהיה בתמסורת נתונים הנגרמת כאשר רוחב הפס של המערכת אינו מספיק לתמיכה בכמות הנתונים המועברים במהירות שבה הם מעובדים; גורמים רבים נוספים עלולים ליצור צוואר בקבוק במערכת