הדף בטעינה

על המילה צִלֵּם

במילון

 (ללא ניקוד: מצלם)
בנייןפיעל
שורשצלם
נטייהמצַלֶמת; צילֵם, יצַלֵם, לצַלֵם לכל הנטיות

הגדרה

 • מֵפיק תמוּנה במַצלֵמה על ידי פגיעת האוֹר בסֶרט רגיש
 • מַעתיק מִסמָך וכד' במכונת צילוּם
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך צִלֵּם 1 (דמות, פסל) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


צִלֵּם
לרשימה המלאה
צילום (תרצ"א, 1931)
צִלֵּם*
* במילון המקורי כתוב: צַלֵּם