הדף בטעינה

מן המילון

פָּשׁוֹשׁ


זכר; שורש פשׁשׁ; נטייה פָּשוֹשִׁים
 • ציפור שיר קטנה מאוד בעלת זָנב ארוך ומעוגל (Prinia gracilis)
 • כינוי חיבה לילדים וכד' (עגה)
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך פָּשׁוֹשׁ ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


פָּשׁוֹשׁ
לרשימה המלאה
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
פָּשׁוֹשׁ מ"ר פָּשׁוֹשׁוֹת
עדכון: ברבים פָּשׁוֹשִׁים