הדף בטעינה

מן המילון

פַּר (פר)


שורש פרר; נטייה פָּרָה, פָּרִים
  • בהמה מבוּיֶתת בעלת קרניים ומעלת גירה
על יסוד מילון ההווה