הדף בטעינה

מן המילון

פַּלְצוּר


זכר; שורש פלצר; נטייה פַּלְצוּרִים
  • חֶבל ארוך בַּעל לולאה בקָצֵה והנזרק ממֶרחק ללכידת חיות בצווארן (בלועזית: לָסוֹ)
על יסוד מילון ההווה

החלופון

לָסוֹ, לָאסוֹ; lasso
בעברית: פַּלְצוּר
פלצור הוא חבל ארוך שבקצהו לולאה ללכידת בעלי חיים. משליכים אותו לעבר בעל החיים כך שהלולאה נכרכת על צווארו. מקור המילה פלצור במשנה (כלים כג, ה), ושימוש זה במילה הוא על פי אחד הפירושים שניתנו לה. המילה אינה כלולה במונחי האקדמיה.

2.3.1 צורתם של שמות שונים

פַּלְצוּר

פַּלְצוּר (פתח בפ"א ושווא בלמ"ד).