הדף בטעינה

מן המילון

פֶּלֶס מַיִם (פלס מים)


  • פֶּלס גלילי בַּעל צינור זכוכית ממוּלָא נוזל ובו בּוּעת אוויר המוֹרָה על המֶרכז כשהוא נמצא במצב מאוזן
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

אקדם 54:

תשע"ו - 2015

תוכן העניינים מת אב ומת…
המשך קריאה >>