הדף בטעינה

מן המילון

פֵּרָעוֹן


זכר; שורש פרע; נטייה פִּירעון־, פִּירעונות
  • תשלום (של חוב)
על יסוד מילון ההווה