הדף בטעינה

מן המילון

פֵּאָה (פאה)


נקבה; שורש פאי; נטייה פְּאַת־, פֵּאות, פְּאות־; פַּאֲתֵי־ (מצורת הזוגי)
  • קָצה, צד
  • קווּצת שיער היורֶדת משני צידי הראש ליַד האוזניים
  • (בהלכה) תבואה שמשאירים בקְצה השָׂדה לעניים
  • (בגאומטרייה) אַחד החלקים המישוריים המגבילים פֵּאון
על יסוד מילון ההווה

מאמרים

על שיבולים ופאה בראש ובשדה

על הרקע הלשוני ספרותי של כמה ביטויים בלשון חכמים הקשורים במתנות עניים – פאה ולקט – ובשיער
המשך קריאה >>