הדף בטעינה

מן המילון

פֵּאָה


נקבה; שורש פאי; נטייה פְּאַת־, פֵּאות, פְּאות־; פַּאֲתֵי־ (מצורת הזוגי)
 • קָצה, צד
 • קווּצת שיער היורֶדת משני צידי הראש ליַד האוזניים
 • (בהלכה) תבואה שמשאירים בקְצה השָׂדה לעניים
 • (בגאומטרייה) אַחד החלקים המישוריים המגבילים פֵּאון
 • מִפְּאַת בגלל (ספרותי)
 • פֵּאָה נָכְרִית שיער מלאכותי לכיסוי קרַחַת או ליופי וכד'
על יסוד מילון ההווה

מאמרים

על שיבולים ופאה בראש ובשדה

"במאמר זה ננסה לחשוף רקע לשוני ספרותי לכמה ביטויים בלשון חכמים הקשורים (עם שהקשר ביניהם נראה במבט ראשון מוזר) במתנות עניים – פאה ולקט – ובשֵׂער. שני הביטויים שיעמדו במוקד חקירתנו הם שיבולת הזקן ופאה נכרית. ננסה לעמוד על זיקתם לפאה שבלשון מקרא, ובתוך כך נתייחס לביטוי קצוצי פאה, ונאמר דבר מה על זיקה…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פֵּאָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>