הדף בטעינה

מן המילון

פְּתַלְתֹּל, פְּתַלְתַּל


שם תואר; שורש פתל; נטייה פְּתַלְתֻּלָּה, פְּתַלְתַּלָּה
 • עקוֹם, עיקֵש (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

2.3.1 צורתם של שמות שונים

פְּתַלְתַּל, פְּתַלְתֹּל

הצורה פְּתַלְתַּל מותרת לצד הצורה פְּתַלְתֹּל.

במבט היסטורי

שכיחות הערך פְּתַלְתֹּל ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>