הדף בטעינה

מן המילון

פְּצָצָה


נקבה; שורש פצץ; נטייה פִּצְצת־ וגם פְּצָצַת־, פְּצָצוֹת, פִּצְצוֹת־
 • כלי ממולָא חומר נפץ המתרסק במגע עם חום
 • מרשים מאוד, אישה מַרשימה מאוד (עגה)
 • פִּצְצַת זְמַן, פְּצָצַת זְמַן פצצה המכוּוֶנת לשעה מסוּיֶמת על ידי מנגָנון של שעון; (בהשאלה) דָבר שעתיד לגרום נֶזק אם אין מונעים אותו בעוד מועֵד
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך פְּצָצָה ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


פְּצָצָה
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
פִּצְצַת זְמַן נכון גם: פְּצָצַת זְמַן
כימיה (תשמ"ט, 1989)
עדכון: גם פִּצְצַת בִּקּוּעַ