הדף בטעינה

2.3.1 צורתם של שמות שונים

עוֹנְשִׁין

עוֹנְשִׁין (כגון פעולת עוֹנְשִׁין, קו העוֹנְשִׁין; חולם מלא בעי"ן, שווא בנו"ן).

ומה עוד

ממונחי האקדמיה


עוֹנְשִׁין
לרשימה המלאה
משפט (תשס"ו, 2005)
הַדִּין הַפְּלִילִי , דִּינֵי עוֹנְשִׁין שמו של החוק העוסק בדין הפלילי הוא 'חוק העונשין'.
משפט (תשס"ו, 2005)
בַּר עוֹנְשִׁין , בֶּן עוֹנְשִׁין לא: כשרות פלילית. המונח 'בר עונשין' נגזר מהצירופים 'חוק העונשין' ו'דיני עונשין'. ובנטייה: בַּת עוֹנְשִׁין; בְּנֵי עוֹנְשִׁין
משפט (תשס"ו, 2005)
בַּר עוֹנְשִׁין , בֶּן עוֹנְשִׁין לא: כשרות פלילית. המונח 'בר עונשין' נגזר מהצירופים 'חוק העונשין' ו'דיני עונשין'. ובנטייה: בַּת עוֹנְשִׁין; בְּנֵי עוֹנְשִׁין