הדף בטעינה

מן המילון

עֹמֶק (עומק)


זכר; שורש עמק; נטייה עומָקים, עומְקי־ (בביטויים מסוימים גם: עִמְקי־)
  • מֶרחק שבין השֶטח העליון של דָבר לתחתיתו
  • תחתית, כגון בצירוף עִמקֵי שאול
  • תוכֶן פנימי, עיקר (של מַחשָבה וכד')
על יסוד מילון ההווה