הדף בטעינה

על המילה עָצִים

במילון

 (ללא ניקוד: עצים)
חלק דיברשם תואר
שורשעצם
נטייהעֲצִימָה

הגדרה

  • נִמרץ, שנעשה במאמץ מרוכז ובניצול מלא של היכולות, כגון 'קריאה עצימה' (קריאה של טקסט לעומקו), 'חקלאות עצימה' (גידולי שדה אגב ניצול מלא של הקרקע על ידי השקיה, דישון וכדומה), 'בנייה עצימה' (בנייה צפופה ומואצת) (בלועזית: אִינְטֶנְסִיבִי) (כנגד: פָּשִׁיט; אֶקְסְטֶנְסִיבִי)
על יסוד מילון ההווה