הדף בטעינה

על המילה נִתַּז

במילון

 (ללא ניקוד: ניתז)
בנייןנפעל
שורשנתז
נטייהניתֶזת
נטיית הפועלניתַז, יינָתז, להינָתז לכל הנטיות

הגדרה

  • (ניצוץ, טיפה וכד') נזרק בתנוּפה
על יסוד מילון ההווה