הדף בטעינה

על המילה נִדַּר

במילון

 (ללא ניקוד: נידר)
בנייןנפעל
שורשנדר
נטייהנידֶרת
נטיית הפועלנידַר, יינָדר, להינָדר; סביל של נוֹדֵר לכל הנטיות

הגדרה

  • מוּקדש בנֶדר
על יסוד מילון ההווה