הדף בטעינה

על המילה נְקֻדָּה

לנושא הדקדוקי נקודה

במילון

 (ללא ניקוד: נקודה)
מיןנקבה
שורשנקד
נטייהנקוּדוֹת לכל הנטיות

הגדרה

  • סימן זעיר על גבי משטח
  • סימן פיסוק בצורת עיגול קטן לציון סיום של משפט או להבחנה בין השלמים לַשבר העשרוני
  • (בגאומטרייה) מהות חסרת גודל התופסת מקום במרחב
  • מקום מסוים בשטח
  • מקום יישוב, כגון '11 הנקודות בנגב' (יישובים שהוקמו בנגב בלילה אחד בשנת 1946)
  • יחידה של זכות או חובה בציון הניתן בתחרות או במבחן וכדומה
  • יחידת מדידה של שיעור או מדד
  • (בהשאלה) סעיף, פרט, שלב, היבט – אחד מתוך כמה – בתיאור או בניתוח של עניין, בתהליך מסוים וכדומה

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה