הדף בטעינה

על המילה מַשִּׂיג

במילון

 (ללא ניקוד: משיג)
*לא: מֵ־
בנייןהפעיל
שורשנשׂג
נטייהמַשׂיגה (בספרות גם: מַשֶּׂגֶת); הִשׂיג, יַשׂיג, להַשׂיג לכל הנטיות

הגדרה

  • מַגיע לתכלית מבוּקֶשת
  • (על) מֵעיר הֶעָרה שיֵש בה משום עִרעוּר או הִסתַייגוּת
  • מֵבין (ספרותי)
  • עובר את היָריב בתחרוּת ריצה (בהוראה זו לא תקני)

צירופים

על יסוד מילון ההווה